น​ั​ก​ล​่​า​ต​ั​ว​เ​ล​ข​ ​1​/​1​0​/​6​6

น​ั​ก​ล​่​า​ต​ั​ว​เ​ล​ข​ ​1​/​1​0​/​6​6

สำหรับตัวเลขที่ให้มา ถ้าถูกใจสมาชิกท่านใหนก็เก็บเอาไว้เป็นแนวทางใด้เลย ส่วนท่านที่ยังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อน ขอย้ำว่า ตัวเลขจากแหล่งหวยต่างๆที่นำมาฝากกันนั้น ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพราะไม่ว่าสำนักหวยใหนก็ไม่สามารถบอกใด้ว่า เลขจะออกอะไร ดังนั้นควรพิจารณากันใด้ดี

 

สำหรับตัวเลขที่ให้มา ถ้าถูกใจสมาชิกท่านใหนก็เก็บเอาไว้เป็นแนวทางใด้เลย ส่วนท่านที่ยังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อน ขอย้ำว่า ตัวเลขจากแหล่งหวยต่างๆที่นำมาฝากกันนั้น ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น เพราะไม่ว่าสำนักหวยใหนก็ไม่สามารถบอกใด้ว่า เลขจะออกอะไร ดังนั้นควรพิจารณากันใด้ดี

 

Leave a Reply